Cine suntem și ce vrem

Mâna de Lucru este un grup politic anticapitalist și socialist. Suntem un grup democratic, deschis tuturor lucrătorilor și categoriilor defavorizate din România care subscriu la programul nostru și sunt gata să militeze pentru implementarea lui.
În ciuda promisiunilor postdecembriste, cei 25 de ani de capitalism au adâncit inegalitățile sociale și au înrăutățit condițiile materiale a milioane de români de la sat și oraș. În vreme ce o mână de oameni s-au îmbogățit prin orice fel de mijloace și o firavă clasă de mijloc și-a făcut apariția, industria și agricultura au fost decimate, ceea ce a forțat peste 3 milioane de oameni să plece la muncă în străinătate. Majoritatea celor care am rămas în țară suntem prost plătiți și prost tratați de șefii noștri, indiferent de profesia pe care o practicăm ori de nivelul de educație pe care-l avem. Alții ne aflăm într-o situație și mai precară, cu slujbe și salarii nesigure, pe care nu știm dacă o să le mai avem luna viitoare sau chiar a doua zi. Mai mult, în mediile cele mai defavorizate, lipsa oportunităților și a locurilor de muncă îi condamnă pe oameni la șomaj și sărăcie. Și cine ne reprezintă pe noi? Nimeni. Drepturile și interesele noastre ca lucrători au fost trădate în mod sistematic de cei care ar fi trebuit să ni le apere: mișcarea sindicală e sufocată de o birocrație osificată și sterilă, în vreme ce Partidul Social Democrat a devenit tot mai corupt și mai de dreapta. 
Mâna de Lucru își propune să umple parțial acest vid și să îi reprezinte nu pe investitorii străini, nici pe bancheri, nici pe marii afaceriști locali, ci pe oamenii care sunt nevoiți să-și vândă forța de muncă pentru a putea trăi – fie că lucrează într-o uzină, o companie multinațională, un magazin, o fermă, o instituție publică sau navighează între slujbe temporare –, dar și pe cei care au pierdut deja orice speranță de angajare. Un grup autentic de stânga de acest fel e cu atât mai important în contextul actual al recrudescenței extremei drepte în regiune și în restul Europei  un produs inevitabil al crizei economice și sociale în care ne aflăm. Trebuie să existe o alternativă veritabilă de stânga pentru numărul tot mai mare de oameni deziluzionați de capitalism.
Mai precis, Mâna de Lucru își propune să fie prima etapă în construirea unui partid socialist de masă care să militeze pentru implementarea următoarelor 12 măsuri:
1.  Crearea de locuri de muncă prin inițierea de noi proiecte publice – locuințe, școli, spitale, autostrăzi, baze sportive, surse de energie regenerabilă ș.a.m.d.  
2.   Majorarea salariului minim la 2000 RON pe lună, îmbunătățindu-se astfel standardul de viață a milioane de oameni (stimulându-se, totodată, consumul și creșterea economică) – nu e acceptabil ca oamenii să muncească pe brânci fără să fie siguri că își pot plăti facturile la sfârșitul lunii.
3.    Majorarea subvențiilor pentru agricultori și pentru fermele colective și facilitarea de împrumuturi fără dobândă pentru cei care vor să înființeze ferme colective – sărăcia cronică din mediul rural încă lipsește de pe agenda publică.
4.   Majorarea pensiilor, a ajutoarelor de șomaj și a indemnizațiilor de handicap la cel puțin 1500 RON pe lună, asigurându-se standarde minime de trai și celor care vor dar nu pot să muncească – asigurarea nevoilor de bază este un drept al tuturor.
5.   Construirea de l.000.000 de locuințe sociale, accesibile celor cu venituri mici, și lansarea unui program public de credite sociale pentru achiziționarea primei locuințe.
6.  Majorarea substanțială a bugetului pentru sănătate în detrimentul noianului de instituții polițienești și militare, a căror democratizare este absolut necesară – vrem un stat social, nu un stat polițienesc!
7.   Majorarea și administrarea democratică a bugetului pentru educație – salarii mai mari pentru cadrele didactice, dezvoltarea învățământului din mediul rural, oferirea de oportunități pentru copiii și tinerii din medii defavorizate, eliminarea taxelor în învățământul public și a subvențiilor de stat pentru cel privat, creșterea numărului de burse sociale și granturi de cercetare.
8.     Trecerea sectorului bancar în proprietate publică și sub control democratic, pentru a servi nevoile sociale și economice ale tuturor cetățenilor, și nu goana iresponsabilă după profit a elitelor financiare.
9.    Combaterea discriminărilor structurale de gen, etnie, religie sau orientare sexuală, inclusiv a sexismului și a rasismului în ceea ce privește accesul pe piața muncii, drepturile salariale și protecția împotriva abuzurilor.
10. Revizuirea fundamentală a Codului Muncii (cel mai pro-patronat cod al muncii din toată Uniunea Europeană), în sensul extinderii și întăririi drepturilor angajaților și ale sindicatelor.
11. Renaționalizarea sub control democratic a utilităților-cheie și a resurselor naturale (gaze, apă, curent electric, telecomunicații etc.), ceea ce ar facilita inclusiv anularea proiectelor de exploatare cu efecte dăunătoare din punct de vedere social, ecologic și patrimonial.
12. Apărarea drepturilor cetățenilor români în Europa, în special a drepturilor salariale, a accesului la serviciile sociale și a recunoașterii calificărilor profesionale.

Banii necesari pentru toate aceste măsuri există în societate. Ei sunt creați de noi toți, prin munca noastră de zi cu zi, numai că cea mai mare parte a lor e concentrată în mâinile unor elite privilegiate tot mai restrânse. De asemenea, toate aceste măsuri sunt strâns legate între ele, pentru că problemele pe care le adresează au aceeași rădăcină – capitalismul. Sărăcia, șomajul, inegalitățile, abuzurile la locul de muncă și toate celelalte nu pot fi eradicate în limitele sistemului care le face posibile. În capitalism, aceste probleme nu pot fi decât ameliorate. Și doar temporar. Căci nicio schimbare în favoarea noastră nu a avut loc din bunăvoința elitelor capitaliste, ci din teama lor de o schimbare mai profundă. Marile reforme au fost mai mereu concesii făcute sub amenințarea revoluției: elitele au preferat să dea ceva decât să piardă totul. Când amenințarea a dispărut, au început să dispară și reformele, după cum ne-o arată ultimele trei decenii de contrareformă neoliberală.
Astăzi, însă, criza structurală a capitalismului global face tot mai puțin posibilă orice concesie majoră. Orice astfel de concesie ar avea un efect de domino devastator pentru un sistem tot mai șubred. Criza economică, socială, politică și ecologică prin care trecem nu poate fi rezolvată în limitele capitalismului. Acest sistem trebuie depășit, iar singura soluție în acest sens, dacă vrem să nu eșuăm într-un regim de dominație și represiune încă și mai teribil, este o democrație autentică, adică socialismul democratic.
Pentru noi și o întreagă tradiție intelectuală și politică, socialismul autentic nu este proiectul degenerat al comunismului de tip stalinist manifestat și în România. Căci un regim în care forme noi de exploatare și opresiune le înlocuiesc pe cele vechi și în care o elită privilegiată o înlocuiește pe alta nu este socialism. Pentru noi, socialismul autentic este socialismul democratic: un sistem în care economia să fie ghidată de nevoile tuturor, și nu de profitul câtorva, în care toți oamenii să poată participa efectiv la procesul de decizie politică – pe scurt, o societate în care să fim cu toții liberi din punct de vedere economic și politic.
Însă lupta pentru o alternativă democratică la capitalism nu a fost și nu va fi niciodată viabilă în granițe strict naționale. Astfel, Mâna de Lucru este prin natura ei o organizație internaționalistă, motiv pentru care purtăm deja discuții pentru afilierea la Committee for a Workers International (CWI), cea mai activă și consistentă internațională socialistă, cu secțiuni în peste 40 de țări. Nu putem lupta împotriva unui sistem global decât dacă ne înscriem în lupta globală împotriva acelui sistem și în sprijinul unei lumi libere de sărăcie, război și opresiune.

No comments:

Post a Comment

Mesajele jignitoare ori total irelevante vor fi șterse.