Internaționala - CWI




CWI stă pentru Committee for a Workers’ International (Comitetul pentru o Internaţională a Lucrătorilor) și a fost înființată în 1974. La ora actuală are secțiuni în peste 40 de țări din Europa, Asia, Africa, America de Nord, America de Sud și Oceania. Mâna de Lucru se află în relații strânse de comunicare și cooperare cu CWI, cu obiectivul de a deveni secțiunea românească a acestei internaționale. Pentru a înțelege mai bine scopurile și metodele CWI, trebuie să începem cu câteva observații generale despre contextul internațional în care ne găsim.

Capitalismul se află într-o criză sistemică de aproape un deceniu, cu efecte devastatoare din punct de vedere economic, social și ecologic. Această criză se reflectă atât în stagnarea economică prelungită la nivel global, cât și în tensiunile tot mai accentuate dintre marile puteri. În plan domestic, elitele politice tradiționale, din Grecia până în SUA, sunt pedepsite de oameni pentru politicile lor neoliberale falimentare. Deziluzia populară față de aceste elite e parțial însoțită de o deziluzie tot mai mare față de capitalism în genere, mai ales în rândurile tinerilor, care nu au decât experiența unui capitalism în criză. Aceste transformări în conștiința maselor s-a reflectat și în crearea de noi formațiuni politice de stânga, opuse austerității și neoliberalismului.

Agenda acestor formațiuni este mai degrabă limitată la reformarea capitalismului, după modelul reformelor social-democrate din Europa postbelică. Numai că astfel de reforme sunt tot mai puțin posibile în contextul în care criza continuă a capitalismului presupune profituri tot mai mici pentru elitele capitaliste și o competiție tot mai dură între ele. Astfel, pentru a-și proteja propriile interese, aceste elite și reprezentanții lor politici nu sunt dispuși să facă nici o concesie majoră claselor lucrătoare. Rezistența fermă față de măsurile anti-austeritate minimale propuse de guvernul Syriza în prima parte a lui 2015 e un caz deja emblematic în acest sens.

De aceea credem că e nevoie de noi partide de masă, care să reprezinte cu adevărat nevoile și interesele claselor lucrătoare și ale categoriilor oprimate de pe întreg mapamondul. Dubla sarcină a unor astfel de partide este (1) să lupte pentru îmbunătățiri concrete și imediate ale condițiilor de viață ale oamenilor și (2) să facă legătura dintre aceste lupte particulare și nevoia generală de transformare a societății, de a înlocui dictatura băncilor și a corporațiilor cu o societate socialistă democratică și ecologic sustenabilă.

În acest sens, acolo unde este posibil, secțiunile CWI lucrează ca tendințe distincte în cadrul unora dintre formațiunile mai largi de stânga apărute în ultimii ani, precum Die Linke în Germania, Bloco de Esquerda în Portugalia, France Insoumise, Partido Socialismo e Liberdade în Brazilia ori Québec solidaire în Canada. Prin aceasta, CWI încearcă să înarmeze aceste formațiuni cu un program socialist care să depășească paradigma capitalistă și care să mobilizeze masele în acest sens, cu scopul de a deveni partide socialiste de masă. În alte cazuri, secțiunile CWI sunt de sine stătătoare, însă mereu deschise către cooperare cu alte organizații de stânga, atât în campanii pe teme concrete, cât și în vederea creării de partide de masă ale clasei lucrătoare. În acest sens, membrii CWI din diverse țări joacă un rol cheie în mișcările sindicale, studențești, feministe, anti-rasiste și ecologiste din numeroase țări.

Printre campaniile de succes în care CWI a jucat un rol cheie se numără introducerea salariului minim de 15 dolari pe oră în Seattle (unde secțiunea din SUA a CWI, Socialist Alternative, are o reprezentantă în consiliul local, pe Kshama Sawant), revocarea noii taxe pe apă din Irlanda (unde secțiunea CWI, Socialist Party, are trei parlamentari și mai mulți consilieri locali), sau opoziția față de planul guvernului de dreapta din statul spaniol de a reintroduce examene școlare din perioada fascistă, plan abandonat în urma grevei de peste 1 milion de elevi organizate de noua secțiune a CWI din statul spaniol, Izquierda Revolucionaria (care, împreună cu organizațiile sale din Mexic și Venezuela, s-a afiliat la CWI în vara lui 2017).

Toate aceste campanii de succes se înscriu într-o lungă tradiție de victorii concrete pentru clasa lucrătoare, în care membrii CWI s-au aflat în prima linie, inclusiv cele din anii ’80 ale secțiunii britanice (pe atunci o facțiune în cadrul Partidului Laburist, numită Militant, astăzi Socialist Party), care în perioada în care a controlat consiliul local din Liverpool a construit peste 5000 de locuințe sociale și care, câțiva ani mai târziu, a organizat mișcarea de masă împotriva Poll Tax, soldată cu anularea taxei și demisia lui Margaret Thatcher.

CWI nu a încercat niciodată să se substituie maselor în obținerea acestor victorii și în lupta generală împotriva capitalismului, așa cum se întâmplă în cazul degenerărilor de tip stalinist ori populist ale proiectului socialist. Procesul de transformare a societății are nevoie de organizații politice revoluționare care să ofere programul, strategia și metodele necesare (și flexibile de la un context la altul), însă niciodată altfel decât prin participarea activă a maselor în toate etapele acestui proces – aceasta este democrația reală, care a lipsit atât regimurilor comuniste de ieri, cât și celor capitaliste de azi.

În sfârșit, internaționalismul CWI nu e un simplu slogan stângist care sună bine, ci o practică de zi cu zi care decurge din nevoia obiectivă de a construi o mișcare transnațională pentru a înfrânge politicile și structurile unui sistem transnațional. Astfel, cu secțiuni în 45 de țări, CWI nu e o simplă adunare de partide socialiste care se întâlnesc de câteva ori pe an să stea de vorbă, ci mai degrabă un partid transnațional ale cărui secțiuni comunică și se sprijină între ele în mod constant.

Din toate motivele expuse mai sus, Mâna de Lucru se află deja în discuții pentru afilierea la această organizație internațională. Pentru mai multe detalii privitoare la CWI, resurse teoretice și analize la zi ale situațiilor socio-politice din întreaga lume, vizitați SocialistWorld.net.



No comments:

Post a Comment

Mesajele jignitoare ori total irelevante vor fi șterse.